foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí 2020 – 2021

ZÁŘÍ

 • Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starosty obce
 • Tematické vyučování na téma školní řád
 • Třídní schůzky, prezentace odborníka
 • Zahájení celoročního projektu
 • Sněženka
 • Exkurze-dle počasí (šablony)

ŘÍJEN

 • Podzimní výzdoba školy
 • Ekologie, sběr
 • Bruslení
 • Zdobení dýní
 • Příprava na vystoupení u vánočního stromečku

LISTOPAD

 • Příprava vánočního vystoupení, rozsvícení vánočního stromečku
 • Adventní věnce s Rejmontovými-komunitně osvětové setkání
 • Bruslení

PROSINEC

 • Čert ve škole
 • Vánoční vystoupení – první adventní neděle
 • (komunitně osvětové setkání )
 • Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky
 • Zdobení perníčků
 • Den otevřených dveří
 • Bruslení

LEDEN

 • Divadlo
 • Dílnička pro předškoláky
 • Tříkrálová sbírka

ÚNOR

 • Nácvik zpěvu a recitace
 • Dílnička pro předškoláky
 • Karneval

BŘEZEN

 • Měsíc knihy-návštěva knihovny
 • Hodina pro budoucí prvňáky
 • Noc s Andersenem
 • Příprava na Svátek matek

DUBEN

 • Oslava dne Země – sběr, úklid obce
 • Měsíc bezpečnosti
 • Příprava dárků a nácvik besídky pro maminky
 • Plavecký výcvik
 • Zápis do 1. tříd
 • Projektové dny s expertem
 • Komunitně osvětové setkání
 • Setkání s odborníkem-třídní schůzka

KVĚTEN

 • Plavecký kurz
 • Besídka pro maminky
 • Školní výlet-exkurze

 

ČERVEN

 • Den dětí
 • Plavecký kurz
 • Podkrkonošská Sněženka
 • Slavnostní vyřazení žáků 5.tříd
 • Pasování předškoláků na školáky
 • Poslední rodičovská schůzka a opékání na školní zahradě (setkání s odborníkem)

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.