foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí 2019 – 2020

 

ZÁŘÍ

 • Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starosty obce
 • Tematické vyučování na téma školní řád
 • Třídní schůzky, prezentace policie
 • Zahájení celoročního projektu “Z pohádky do pohádky”
 • Den se spisovatelem a ilustrátorem
 • Kalendář

ŘÍJEN

 • Podzimní výzdoba školy
 • Ekologie, sběr
 • Příprava k vystoupení vítání občánků
 • Zdobení dýní
 • Příprava na vystoupení u vánočního stromečku
 • Den se spisovatelem a ilustrátorem
 • Kalendář

LISTOPAD

 • Příprava vánočního vystoupení
 • Den otevřených dveří-pátek plný tvoření
 • Vítání občánků
 • Den se spisovatelem a ilustrátorem
 • Kalendář

PROSINEC

 • Čert ve škole
 • Vánoční vystoupení – první adventní neděle
 • Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky
 • Zdobení perníčků
 • Den se spisovatelem a ilustrátorem
 • Kalendář

LEDEN

 • Vítání občánků
 • Divadlo
 • Hodina pro budoucí prnáčky
 • Tříkrálová sbírka
 • Den s ilustrátorem a spisovatelem
 • Kalendář

ÚNOR

 • Nácvik zpěvu a recitace
 • Den se spisovatelem a ilustrátorem
 • Kalendář

BŘEZEN

 • Měsíc knihy
 • Karneval – Pohádkové bytosti
 • Noc s Andersenem
 • Příprava na Svátek matek
 • Den s ilustrátorem a spisovatelem
 • Kalendář

DUBEN

 • Oslava dne Země – sběr, úklid obce
 • Měsíc bezpečnosti
 • Příprava dárků a nácvik besídky pro maminky
 • Plavecký výcvik
 • Zápis do 1. Tříd
 • Velikonoce a tvoření (Rejmontovi)
 • Projektové dny s expertem

KVĚTEN

 • Plavecký kurz
 • Besídka pro maminky
 • Den se spisovatelem a ilustrátorem
 • Kalendář

ČERVEN

 • Pohádkový den dětí
 • Školní výlet
 • Podkrkonošská Sněženka
 • Slavnostní vyřazení žáků 5.tříd
 • Pasování předškoláků na školáky
 • Poslední rodičovská schůzka a opékání na školní zahradě
 • Soutěž s ilustrátory a spisovateli
 • Kompletace kalendáře

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.