foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Na začátku skoro posledního červnového týdne do naší školy zavítal lektor z Malé technické univerzity pan Radek Beneš s programem Stavitel věží. Na úvod proběhlo povídání o minulých lekcích, opakování, ujasnění rozdílu mezi výkresem a plánem. Pan lektor se snažil s našimi žáky rozpomenout, jakými lekcemi již prošli a co vše si zapamatovali. Ukázal jim obrázky různých věží a vysokých staveb. Dle plánu měli žáci postavit malé vížky a věžičky. Tuto zkušenost pak zúročili při stavbě Ještědu dle plánu.

Po pauze došlo na volnou zábavu a stavění. Dále se soutěžilo v týmech o co nejvyšší věž, postavení věže poslepu dle předlohy bez možnosti slovní nápovědy a vytvoření věže z předem určeného materiálu, aby unesla žáka. Projektové pondělí se povedlo, lektor dokázal žáky zaujmout, dověděli se informace o vysokých stavbách, jak je postavit, aby nespadly. Dal jim prostor přemýšlet, nechal je stavět samotné, chyby vysvětlil. Dal jim pocit odpovědnosti za své rozhodnutí. Bylo to hodně o komunikaci v týmu.

Díky koronavirové situaci za námi přijel pan Beneš ještě v pátek. S žáky zopakoval, co si pamatují ze všech lekcí. Následoval úvod do lekce vodohospodář, povídali si zajímavosti o vodě, žáci směli hodně tipovat a hádat. Vždy se nakonec dověděli správnou odpověď.

Na protažení proběhla pohybová hra s příběhem, kdy se všichni proměnili ve zvířátka a na slovo „voda“ se všichni museli dostat do provázkem označeného místa.

Po rozcvičce se žáci rozdělili do pěti skupin a dle půdorysu stavěli čistírnu odpadních vod.

Po krátké svačinové přestávce si lektor připravil provizorní laboratoř, která suplovala čistírnu odpadních vod. Lektor žákům názorně ukázal filtrování a čištění vody. Žáci dostali svoje filtry, které si zabudovali do svých čističek a čističky dostavěli.

Sami si zkusili vytvořit svojí filtraci vody ze sítek a drobných nečistot, které našli.

Projektový den se povedl, lektor dokázal žáky zaujmout, dověděli se informace o vodohospodářství, jak se voda čistí, jaký je rozdíl mezi vodou užitkovou a pitnou.

Pro letošní školní rok jsme se s Malou technickou univerzitou rozloučili a budeme se těšit na spolupráci zase příští rok školní.

maltech1maltech2

maltech3

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.