Mimořádné opatření

Informace o návratu dětí/ žáků

Protokol o provedení testu

Žádost o umístění dítěte rodičů vybraných profesí

Vnitřní pokyn o způsobu, rozsahu a podmínkách testování dětí/ žáků v podmínkách Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Vlčice

Čestné prohlášení