foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Na konci každého školního roku máme jednu milou a jednu nemilou povinnost. Nemilou povinností je rozloučení se s žáky pátého ročníku. Vždy se snažíme tuto slavnostní chvíli něčím ozvláštnit. Letos slečna vychovatelka Petra Řezáčová připravila pro žáky hru „Co na to děti?“. Vytvořila dotazník pro 100 dětí, zpracovala odpovědi a naši šikovní páťáci měli hádat nejčastější odpovědi na otázky jako například „Co je na světě nejsladší?“. Rozlousknout dětské odpovědi bylo mnohdy těžké, protože kromě sladkostí a čokolády považují děti za nejsladší na světě pusinku od maminky. Naši žáci si s tím ovšem poradili a zdárně splnili i jiné úkoly. Paní ředitelka poté žáky pátého ročníku obdarovala knihami a popřála jim mnoho zdaru, štěstí a spokojenosti do dalších školních let. Pak už jen zbývalo, aby se žáci pátého ročníku podle již zavedené tradice podepsali na velké kolo. I přes nevlídné počasí dokázali žáci přenést kolo až do mateřské školy, kde nás čekala již pozitivnější část dne. Paní učitelka Denisa Semeráková přivítala všechny žáky, paní učitelky, paní ředitelku, přítomné rodiče a hlavně naše milé předškoláky. I oni museli splnit úkoly, které si pro ně paní učitelka připravila. Po zdárném splnění je paní ředitelka pasovala na školáky a všechny naše malé slečny dostaly dárečky. Na znamení, že již nepatří do školky, ale jsou z nich velké školačky, proběhly pilířem, který byl uskupen z žáků základní školy. Moc se těšíme, až v září přivítáme v prostorách školy pět krásných princezen.

paso1

paso2

paso3

Na začátku skoro posledního červnového týdne do naší školy zavítal lektor z Malé technické univerzity pan Radek Beneš s programem Stavitel věží. Na úvod proběhlo povídání o minulých lekcích, opakování, ujasnění rozdílu mezi výkresem a plánem. Pan lektor se snažil s našimi žáky rozpomenout, jakými lekcemi již prošli a co vše si zapamatovali. Ukázal jim obrázky různých věží a vysokých staveb. Dle plánu měli žáci postavit malé vížky a věžičky. Tuto zkušenost pak zúročili při stavbě Ještědu dle plánu.

Po pauze došlo na volnou zábavu a stavění. Dále se soutěžilo v týmech o co nejvyšší věž, postavení věže poslepu dle předlohy bez možnosti slovní nápovědy a vytvoření věže z předem určeného materiálu, aby unesla žáka. Projektové pondělí se povedlo, lektor dokázal žáky zaujmout, dověděli se informace o vysokých stavbách, jak je postavit, aby nespadly. Dal jim prostor přemýšlet, nechal je stavět samotné, chyby vysvětlil. Dal jim pocit odpovědnosti za své rozhodnutí. Bylo to hodně o komunikaci v týmu.

Díky koronavirové situaci za námi přijel pan Beneš ještě v pátek. S žáky zopakoval, co si pamatují ze všech lekcí. Následoval úvod do lekce vodohospodář, povídali si zajímavosti o vodě, žáci směli hodně tipovat a hádat. Vždy se nakonec dověděli správnou odpověď.

Na protažení proběhla pohybová hra s příběhem, kdy se všichni proměnili ve zvířátka a na slovo „voda“ se všichni museli dostat do provázkem označeného místa.

Po rozcvičce se žáci rozdělili do pěti skupin a dle půdorysu stavěli čistírnu odpadních vod.

Po krátké svačinové přestávce si lektor připravil provizorní laboratoř, která suplovala čistírnu odpadních vod. Lektor žákům názorně ukázal filtrování a čištění vody. Žáci dostali svoje filtry, které si zabudovali do svých čističek a čističky dostavěli.

Sami si zkusili vytvořit svojí filtraci vody ze sítek a drobných nečistot, které našli.

Projektový den se povedl, lektor dokázal žáky zaujmout, dověděli se informace o vodohospodářství, jak se voda čistí, jaký je rozdíl mezi vodou užitkovou a pitnou.

Pro letošní školní rok jsme se s Malou technickou univerzitou rozloučili a budeme se těšit na spolupráci zase příští rok školní.

maltech1maltech2

maltech3

Slavnostní pasování předškoláků na školáky

Pro zákonné zástupce platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou v prostorách MŠ i na školní zahradě.

Je to už taková tradice, že každý školní rok uzavřeme s dětmi i rodiči opékáním na školní zahradě. Letos byla poslední třídní schůzka obohacena návštěvou našeho „ajťáka“, který rodičům přiblížil problematiku vyhledávání informací a bezpečnost internetu. Naši žáci se mohli pochlubit vším, co se v průběhu roku naučili. Rodiče tak mohli slyšet řadu písniček a říkanek s pohybem. Letos měli žáci podstatně méně času na nácvik nových věcí a tak velmi oceňujeme, kolik si toho zvládli zapamatovat a věříme, že všem zúčastněným rozradostnili svým představením den. Nakonec i přes nepříznivé počasí došlo i na to slibované opékání buřtů. 

ajtak

104414824 552622702082020 8008572981726705217 n

 

Během celého školního roku jsme se účastnili projektu “Mléko do škol“. Díky tomu do školy každý týden dorazilo mléko i ovoce. Součástí tohoto projektu bylo i doprovodné opatření, díky kterému nám bylo umožněno provést ochutnávku i jiných produktů. Ve čtvrtek 18. 6. 2020 si pro nás paní učitelka Skočdopolová připravila hodinu o zdravém životním stylu. Mohli jsme ochutnat například javorový sirup, datlový sirup, agávový sirup, rýžový sirup a kokosový sirup. Byla to opravdu sladká hodina.

slad

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.