foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Z pohádky do pohádky

Roční plán

Září

 • Seznámení se s novým prostředím školní družiny, poučení o bezpečnosti, seznámení se s novými spolužáky
 • Seznámení s novým projektem „Z pohádky do pohádky“ a systémem hodnocení
 • Relaxační a odpočinkové činnosti
 • Malá technická univerzita – Malý stavitel – 13. 9.
 • Jablíčkový týden, Červená Karkulka, Vodník

Říjen

 • Vycházky do přírody, pozorování změn
 • Vytváření z listů a přírodnin
 • Týden ekologie + sběr papíru
 • Halloween – tvoření a zábava
 • Příprava vánočního vystoupení

Listopad

 • Příprava vánočního vystoupení
 • Cestování po světě
 • Týden zdraví
 • Zvířátka – výroba krmítek, sběr pečiva, procházka do krmelce
 • Malá technická univerzita – Malý architekt – 15. 11.

Prosinec

 • Vystoupení u vánočního stromečku
 • Projekt „Krabice od bot“
 • Den otevřených dveří
 • Malá technická univerzita – Malý inženýr – 6. 12.
 • Vánoční tvoření a povídání

Leden

 • Tříkrálová sbírka
 • Stavby ze sněhu, bruslení a bobování
 • Malování do sněhu
 • Malá technická univerzita
 • Pejsek a kočička

Únor

 • Nácvik zpěvu, nácvik recitace – soutěže
 • Bruslení, bobování, soutěže
 • Pozorování zimní krajiny

Březen

 • Princezny a princové
 • Karneval
 • Noc s Andersenem
 • Nácvik dne matek

Duben

 • Vycházky ven, pozorování změn v přírodě
 • Nácvik dne matek
 • Projektový den – pletení pomlázek, velikonoční dílničky
 • Dopravní výchova – bezpečnost na silnicích, řidičák
 • Obři, Čarodějnice

Květen

 • Námořnický týden
 • Vycházky po okolí
 • Vystoupení pro maminky

Červen

 • Den dětí
 • Akademie, opékání
 • Závěr projektu
 • Školní výlet
 • Plánování prázdnin a poučení o bezpečnosti

Kromě jmenovaných činností a akcí bude v rámci školního projektu „Z pohádky do pohádky“ zvolena každý týden pohádková postava, podle níž budeme vytvářet týdenní činnosti. V rámci odpočinkových činností se budeme zabývat četbou na pokračování, výtvarným činnostem, činnostem podporujícím paměť a rozvoj řeči. Během školního roku bude ŠD spolupracovat s pedagogy.

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.