Kritéria přijímání dětí do předškolního vzdělávání na školní rok 2021/2022

Přidělení registračního čísla

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte